समाज म्हणजे काय?


मला असं वाटतं समाज म्हणजे…

  • तत माणुकसी पता यावी यासाठी मानवाच्या उत्क्रांतीच्या इतिहासात काही मजूतदार माणसांनी न्माला घातलेली व्यवस्था.
  • सर्वांनी माणुसकी जपली तर र्वच माणसांना गणे सोपे आणि सुखकर होईल कदाचित ह्याच हेतूने निर्माण केलेली व्यवस्था.
  • कदाचित सम + आज म्हणजे कोणत्याही क्षणी/दिवशी सर्वांच्या अस्तित्वाला, गरजांना आणि भावनांना समान मान असतो ह्याची जाणीव असावी असा लपलेला संदेश.
  • र्वांच्या मानवाधिकारांचे तन करता यावे म्हणून कस मानसिकता तन करा असा संदेश कायम देता यावा ह्याची तरतूद.

समजलं तर खरंच सोपं आहे… पटतंय का?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s